100 svenska läkare besvarar frågan: hur förebygger man psykisk ohälsa på arbetsplatsen?

Hög arbetsbelastning och dålig arbetsmiljö är ett allvarligt problem för hälso- och sjukvårdspersonals psykiska hälsa. För att öka förståelsen om hur man kan främja psykiskt välbefinnande, utfördes en marknadsundersökning av M3 Global Research där 190 svenska läkare och annan vårdpersonal besvarade hur man förebygger psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Undersökningen genomfördes i oktober 2021 och besvarades … Läs mer

Glad Midsommar!

Käraste medmänniska! De senaste månaderna går till historien som kanske de svåraste, märkligaste och samtidigt ur medicinhistoriskt hänseende mest intressanta,  om en törs använda ett sånt uttryck om en farsot. Så mycket att lära, men så  svårt att befinna sig i ovisshetens land, utan någon framtidsvision och därtill med social distansering. En sak har nog blivit … Läs mer

Hyrläkare- pest eller kolera?

 Hyrläkare, pest eller kolera? VTHOD blev nyligen kontaktade av en journalist från TV4-nyheterna- Marcus Noterius- som bevakat arbetsmiljön i hälso- och sjukvården och nu vågade sig på det tabu-belagda ämnet ”hyrläkare” i primärvården från ett inifrån perspektiv. Vi baxnade lite när han berättade att INGEN  läkare från hälsocentraler han varit i kontakt med tidigare vågade … Läs mer

Vem tar hand om Doktorn?