100 svenska läkare besvarar frågan: hur förebygger man psykisk ohälsa på arbetsplatsen?

Hög arbetsbelastning och dålig arbetsmiljö är ett allvarligt problem för hälso- och sjukvårdspersonals psykiska hälsa. För att öka förståelsen om hur man kan främja psykiskt välbefinnande, utfördes en marknadsundersökning av M3 Global Research där 190 svenska läkare och annan vårdpersonal besvarade hur man förebygger psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

M3 Global Research är ett globalt medicinskt marknadsundersökningsföretag med ett nätverk av 2 miljoner läkare och sjukvårdspersonal i över 70 länder, inklusive Sverige. Läs mer om vårt samarbete med VTHOD här.

Undersökningen genomfördes i oktober 2021 och besvarades av 190 personer som jobbar inom sjukvården i Sverige, varav 52% är läkare. Om du också vill vara med och dela dina åsikter i frågan, så har du möjlighet att DELTA HÄR. Undersökningen innehåller 3 frågor, tar 3-5 minuter och har i syfte att öka förståelsen och medvetenheten kring psykisk ohälsa.

Svenska och internationella studier tyder på att psykisk ohälsa och självmordstankar är vanligare bland läkare jämfört med allmänheten, speciellt hos kvinnliga läkare. Sjuksköterskor och annan sjukvårdpersonal visar sig också vara drabbade.

En studie gjord av Karolinska Universitetssjukhuset (2006), där 1 092 läkare deltog, visade att nästan en tredjedel av svenska läkare har självmordstankar, och enligt Läkarförbundet (2017) har var femte läkare i primärvården någon gång varit sjukskriven på grund av stress. Nyare studier visar att siffrorna kan vara ännu högre idag, efter långvarig och hård arbetsbelastning under pandemin.

Utöver de mentalt och känslomässigt påfrestande arbetsuppgifter som sjukvårdspersonal hanterar dagligen, råder det brist på utbildad vårdpersonal inom flera läkar- och sjuksköterskespecialiteter i Sverige. Detta leder till extremt hög arbetsbelastning under längre perioder, vilket gör att många känner sig stressade och utbrända; därmed ökar risken för ångest, depression och långvariga psykiska besvär.

Nedanför sammanställs förslag från 190 svenska läkare och annan vårdpersonal om hur du kan bidra till en hälsosammare arbetsmiljö som kollega, chef eller arbetsgivare.

Undersökningen visar att brist på personligt stöd, sammanhållning och uppskattning på arbetet har betydande inverkan på vårdpersonalens mentala hälsa. Hur kan du bidra till en hälsosammare arbetsmiljö som kollega, chef eller arbetsgivare?

Resultaten visar att 47 % vill ha hälsosammare arbetsmiljö, bättre arbetskultur och mer personligt stöd. Bland annat nämns att sammanhållning, trygghet och uppskattning från både chefer och kollegor har stor betydelse. 38% anser att de skulle må bättre om deras arbetsgivare förbättrar någon eller flera av de nedanstående områdena och 33% vill att personalstyrkan utökas.

 

För dig som kollega – personligt stöd kan räcka långt

Det saknas sammanhållning, trygghet och teamwork bland kollegor. Enkla saker som att fråga varandra hur man mår, att våga agera när någon verkar må dåligt och att ha fler aktiviteter tillsammans är efterfrågat. För att skapa en tryggare och samverkande arbetsmiljö gavs följande förslag:

  1. Aktivt nå ut till varandra under arbetstid
  2. Anordna fritidsaktiviteter tillsammans
  3. Skapa samtalsgrupper där man kan ha fler öppna konversationer om psykisk ohälsa för att minska stigmatisering och skapa en tryggare miljö.

 

För dig som chef – vägledning och delaktighet betyder mycket

I en arbetsmiljö med stort ansvar och ständigt fokus på andras välmående, känner många att det är viktigt att ha en mentor och ledare som kan belöna och ge uppskattning för hårt och väl utfört arbete, samt vägleda personal genom svårigheter. Förbättring inom ett eller flera av följande områden skulle hjälpa läkare och vårdpersonal att känna sig underlättade, enligt undersökningen.

  1. Ledarskap: Var mer närvarande och hjälp med att guida personalen genom professionella och personliga svårigheter.
  2. Bekräftelse: Inför positiv feedback genom att belöna och visa uppskattning för hårt och väl utfört arbete.
  3. Delaktighet: Ge personalen möjlighet att påverka sin arbetsdag genom att skapa digitala forum för att diskutera arbetsfrågor och fatta gemensamma beslut när det är möjligt.

 

För dig som arbetsgivare – flexibla scheman, psykologiskt stöd och bättre förmåner

Utöver önskemålet att anställa mer personal och förhindra hög arbetsbelastning (33 %), visar det sig att 38 % av läkarna och hälsovårdarna vill att deras arbetsplats ska förbättra ett eller flera av de följande områdena. Totalt sex förbättringsområden nämndes, dessa var dem topp tre:

  1. Möjlighet till flexibla arbetstider och schemalagd tid för återhämtning, reflektion och möten.
  2. Förebygga psykisk ohälsa genom att erbjuda friskvård och psykologiskt stöd i arbetsförmånerna.
  3. Bättre löner och arbetsvillkor.

 

Håller du med om dessa förslag? Dela dina åsikter genom att DELTA HÄR. Undersökningen innehåller 3 frågor, tar 3-5 minuter och har i syfte att öka förståelsen och medvetenheten kring psykisk ohälsa. Dina svar och eventuell personlig information som lämnas är anonyma och skyddade under M3 Global Researchs Integritetspolicy.

 

Om du vill läsa mer om vårt samarbete med ´Vem tar hand om Doktorn?´, klicka  HÄR.

 

För frågor eller mer information, kan du kontakta Tham Johansson:

tjohansson@m3global.com

Community Strategist

M3 Global Research  |  www.M3Globalresearch.com

Dela gärna vidare i ditt nätverk

Lämna en kommentar

Vem tar hand om Doktorn?