Nätverket

Vem tar hand om Doktorn? startades i augusti 2017 av oss två kollegor- Maria Zetterlund och Jill Taube. Vi delar intresse för att arbeta salutogent och hade också slagits av att fler och fler kollegor blev sjuka av stress. Vi ville bidra och arrangerade en kurs- och återhämtningsresa till Rhodos, planerad till april 2018. För att marknadsföra den bildade vi en grupp på Facebook. Gensvaret var överraskande och istället för de 40-50 medlemmar vi förväntade oss, anslöt sig 500 kollegor under de första fyra veckorna. Snart förstod vi att kollegornas intresse inte bara handlade om resan utan att ett forum hade fötts och att vi genom att bilda detta, också fått ett slags ansvar. Vi har axlat det och har sedan dess drivit detta enormt stimulerande arbete med att samla kollegor, knacka små lufthål på den rustning som ”Doktorn” emellanåt både hamnar i och ställer sig själv i och har ett stort fokus på vår egen hälsa.

230226 närmar vi oss 9500 kollegor, vilket är 15%  av Sveriges läkarkår.

Här hittar ni nätverket på Facebook. Det är en sluten grupp, vilket betyder att det bara är medlemmar som ser det som händer i gruppen. Andra kan se att den existerar, men inte ” komma in”. Nätverket är strikt för bara läkare- i alla skeenden av utbildning och karriär. Innehållet formas av medlemmarna själva och vi grundare sorterar och administrerar flödet för en kollegial och konstruktiv grundton. Allt är välkommet, men vi har fokus på läkarrollen i stort och inte så mycket om kliniska funderingar.

Vi försöker balansera stort och smått, frustration med glädjeämnen och även ha återkommande inslag med tema levnadsvanor, som ett exempel kan Fredagsfys nämnas. Vi har haft flera digital AW:n med levande musik och underhållning.

Vår kioskvältare är ANONYMA INLÄGG.

Ren reklam för företag och andra kommersiella event har vi sagt nej till i facebookgruppen av flera skäl. Vi vill inte att gruppen ska bli en anslagstavla med erbjudanden att tacka ja eller nej till. Vidare vill vi inte hamna i en situation där vi värderar andras projekt, företag, utbildningar och liknande. Därför har vi valt att vara relativt strikta.

Däremot är vi öppna och frikostiga mot gemensamma kanaler som Läkarförbundet, Läkaresällskapet, Läkartidningen och kongresser som har intresse för gruppen.

Våra samarbetspartners får nämnas och synas i samband med de event där vi samarrangerar.

Vi vill att innehållet ska vara intressant för många i gruppen och lyfter ibland svåra etiska frågeställningar.

Som vi ser och har upplevt det allt sedan starten av Vem tar hand om Doktorn? är interaktiviteten en stor framgångsfaktor. Att lätt kunna se andras kommentarer och inlägg gör att samtalen blir lätta att följa. Som en av oss, Maria, säger: Det är som ett stort fikarum, där alla möjliga samtal kan uppstå på ett naturligt och opretentiöst sätt. Och det är gott nog för oss!  Att fika tillsammans IRL eller att hinna gå iväg för gemensam lunch börjar bli en svåråtkomlig lyx för doktorn. Det tycker vi är skrämmande och bidrar till att konservera synen på oss läkare, som arbetsmaskiner utan behov av återhämtning.

Shop

Vi har  fina profilprodukter. Vi förenar nöje med  nytta genom att erbjuda våra kollegor en möjlighet att stötta oss och samtidigt sprida vårt varumärke! OCH VI ÄR TACKSAMMA FÖR VARENDA KRONA! Du hittar Vem tar hand om Doktorns shop här. Förutom att kunna handla produkter kan du också bli stödmedlem.

Alla borde ha utrymme att ta hand om sig, även doktorn, att satsa på sig själv innan en blir sjuk. Utan oss läkare- ingen fungerande hälso- och sjukvård!

Heja Doktorn!

Dela gärna vidare i ditt nätverk
Vem tar hand om Doktorn?