100 svenska läkare besvarar frågan: hur förebygger man psykisk ohälsa på arbetsplatsen?

Hög arbetsbelastning och dålig arbetsmiljö är ett allvarligt problem för hälso- och sjukvårdspersonals psykiska hälsa. För att öka förståelsen om hur man kan främja psykiskt välbefinnande, utfördes en marknadsundersökning av M3 Global Research där 190 svenska läkare och annan vårdpersonal besvarade hur man förebygger psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Undersökningen genomfördes i oktober 2021 och besvarades … Läs mer

Vem tar hand om Doktorn?