Hyrläkare- pest eller kolera?

 Hyrläkare, pest eller kolera?

VTHOD blev nyligen kontaktade av en journalist från TV4-nyheterna- Marcus Noterius- som bevakat arbetsmiljön i hälso- och sjukvården och nu vågade sig på det tabu-belagda ämnet “hyrläkare” i primärvården från ett inifrån perspektiv.

Vi baxnade lite när han berättade att INGEN  läkare från hälsocentraler han varit i kontakt med tidigare vågade ställa upp och berätta om varför de valt att vara hyrläkare eller kort och gott ville medverka. Vi frågade i FB-gruppen och trodde att det skulle vara en ganska lätt match att hitta kollegor som vill prata om vår arbetsmiljö utifrån att arbeta som hyrläkare. Men… det var lite segt, till sist anmälde sig en kollega och  reportaget är genomfört och sändes idag. Kollegan Meybod Kia (se bild nedan) var den modige kollega som vågade uttala sig. Stor eloge! Vi har också självfallet stor förståelse för de kollegor som av olika skäl inte vill förekomma i debatten.

Bilderna är skärmdumpar från TV4 och inslaget 200102

Regionernas strävan att bli oberoende av hyrpersonal har inte lyckats

Grafik från TV4 och inslaget 200102

 

Den utmattade doktorn

Vi på det kliniska verkstadsgolvet både ifrån primärvård och andra delar av hälso- och sjukvården känner hur tumskruvarna dragits åt- arbetsmiljön är inte kompatibel med en god hälsa för den anställde själv. Fler och fler läkare är sjukskrivna för utmattningssyndrom och fler och fler tenderar att välja att anpassa sitt arbetsliv för att INTE BLI sjuka och kunna klara av sina liv. Ett sätt kan vara att bli konsult. När debatten kring hyrpersonal börjar svamla i termer av att penningssugna läkare är det primära och inte ett tecken på sedan länge misskött arbetsmiljö i offentlig verksamhet- då baxnar vi igen. Som om behovet finns hos konsulterna och inte i verksamheten. Att andra personalkategorier också flyr fältet och kostnaden för hyrsjuksköterskor vida överstiger den för inhyrda läkare, så måste problemet finnas på insidan. Det måste vi lösa tillsammans, utan att utse syndabockar. Att det finns kontinuitet är en förutsättning för god vård och god arbetsmiljö är i sin tur en förutsättning för det.

Läkares arbetsmiljö

Nätverket “Vem tar hand om Doktorn?”  är ett tydligt tecken på att frågan om läkares arbetsmiljö var duktigt nonchalerad,  när vi nu på drygt två år har vuxit från en resa till en rörelse. Vi är som nätverk neutrala och obundna, men stöttar och vill bidra till ökad debatt och även genom vår verksamhet till att vi läkare månar om oss själva och tar vår egen hälsa på allvar. Ingen hade riktigt gjort det innan, nu närmar vi oss 7800 kollegor i gruppen.

Vi är så glada över att få samarbeta med journalister och andra  för en bättre arbetsmiljö för läkare- om den inte blir bättre kommer inte heller vården att bli det.

Hyrläkare är varken pest eller kolera utan symptom  på en sjuk arbetsmiljö

 

Åsikterna i texten är grundarnas egna och representerar självfallet  inte gruppen som helhet.

  Jill Taube och Maria Zetterlund Gustafsson

 

 

Dela gärna vidare i ditt nätverk

Lämna en kommentar

Vem tar hand om Doktorn?