Utmattning och återgång till arbete

Råd till arbetsgivaren för hållbar arbetsåtergång

Ett dokument som läkaren Jonathan Lyström delade med oss i gruppen Vem tar hand om Doktorn? Vi tackar så mycket!

 

• Återgång i arbete på 25 eller 50% med arbetstider jämnt fördelat över veckan.

– Vilodag mitt i veckan (onsdag) kan övervägas. Vid 75-100% arbete alltid fördela över 5 arbetsdagar.

• Eftersträva samma arbetstider varje arbetsdag. Börja och sluta samma klockslag.

– Viktigt att hålla överenskomna tider, man är inte försäkrad mot arbetsskador efter arbetstid.

• Eftersträva TYDLIGA, AVGRÄNSADE arbetsuppgifter. Kan vara andra än de ordinarie uppgifterna.

– Helst utan krav på snabb deadline. Gäller framförallt vid arbete på 25 och 50%.

• Få hjälp av chef att prioritera arbetsuppgifter.

• Arbetsuppgifter ska enbart komma från chefen – inte från medarbetare.

• I möjligaste mån arbeta ostört, undvika hög ljudnivå, tidspress. Ev arbeta hemifrån enstaka dagar.

– Dock ej arbeta hemifrån alls vid 25% arbete.

• Avsätta 15 min varje vecka för avstämningar med chef, se att arbete och rehab går som tänkt.

– Diskutera arbetsuppgifter i förhållande till aktuellt mående (för mycket, för lite, prioriteringar etc.).

– Avstämningarna bör fortlöpa hela rehabprocessen samt även de första veckorna tillbaka på heltid.

– Avstämningarna kan vara avgörande för en bra och lyckad rehab.

• Ev informerar chefen kollegorna inför den sjukskrivnes arbetsåtergång (förekomma nyfikna frågor).

• Den sjukskrivna (alternativt chefen) ges tid att rensa epost som kan ha samlats under frånvaron.

• Kontakt med företagshälsovården för behandling, sjukskrivning med successiv arbetsupptrappning.

• När den sjukskrivne börjar jobba på 75% rekommenderas att man slussas in i tidigare arbetsuppgifter.

– Arbetsanpassningar tas successivt bort.

Jonathan Lyström, specialistläkare

i arbets- och miljömedicin

STORT TACK TILL KOLLEGAN!

Dela gärna vidare i ditt nätverk

Lämna en kommentar

Vem tar hand om Doktorn?