Lyft vårdpersonalens situation! Kollegan Meybod Kia engagerar sig!

Meybod Kia

Det är ingen hemlighet att jag brinner för vårdpersonalens arbetsmiljö och det har inte förändrats efter mitt engagemang i Eppow – tvärtom! Jag använder nu Eppow med dess resurser för att få upp arbetsmiljö på tapeten via en nationell enkätundersökning. Syftet är att få en bättre bild av vårdpersonalens perspektiv i frågor som arbetsmiljö, inflytande, villkor med mera. Ni i grupper sitter på värdefulla insikter och jag hoppas att många av er vill besvara enkäten. Det tar max 5 min att svara på enkäten och självklart är svaren helt anonyma.

 Här hittar du undersökningen.

 

Vänligen Meybod!

Dela gärna vidare i ditt nätverk

Lämna en kommentar

Vem tar hand om Doktorn?