Schema för MI-utbildning 12-14 oktober

”Motiverande samtal (MI): en samtalsmetodik för att hjälpa våra patienter att växa – och för oss läkare att må bra på jobbet”
Torsdag 12/10
09.30-10.00 Fika och registrering
10.00-12.00 MI pass 1
12.15- 12.45 Fysisk aktivitet/träning
12.45-14.00 Dusch och lunch
14.00-17.00 MI pass 2 inklusive fika 30 minuter
17.15-18.00 Fysisk aktivitet/träning
18.00-20.00 Fri tid för dusch/havsbad och vila
20.15-21.30 Middag
Fredag 13/10
07.30-08.30 Yin Yoga
08.30-10.00 Havsbad dusch och frukost
10.00-12.00 MI pass 3
12.15- 12.45 Fysisk aktivitet/träning
12.45-14.00 Dusch och lunch
14.00-17.00 MI pass 4 inklusive fika 30 minuter
17.00-19.00 Bastubåt
19.00-20.00 Fredagsmys
20.15-21.30 Middag
Lördag 14/10
07.30-08.30 Yin Yoga
08.30-10.00 Havsbad dusch och frukost
10.00-12.00 MI pass 5
12.00-13.30 Lunch och utvärdering
MI pass 1 och 2 innehåller följande delar:
”MI som förhållningssätt och ett sätt att vara med någon”
Engagerandeprocessen: att skapa relation och trygghet med patienten
MI-andans komponenter: innebörd och tillämpning av ”samarbete, acceptans, empowerment och medkänsla”
Olika samtalsstilar och deras roller: styrande-vägledande-följande
Kommunikationsfärdigheterna i BÖRS: introduktion till och övning i ”bekräftelser, öppna frågor, reflektioner och sammanfattningar”
Informationsutbyte i dialog: att ge råd med ökad delaktighet samt medvetenhet om (och undvikande av) ”rättningsreflexen”
MI pass 3 och 4 innehåller följande delar:
”Förändringsprat och ett stärkande samtalsklimat: praktiska verktyg för bättre kommunikation”
Fokuserandeprocessen: att identifiera målbeteende genom verktyget ”meny-agenda”
Framkallandeprocessen: att locka fram förändringsprat och dämpa bibehållandeprat för att styra mot målbeteendet
Reflektivt lyssnande för att uttrycka ”äkta empati”: fördjupning i BÖRS genom samtalsövningar
Autonomistöd: patientens ansvar för sin egen hälsa genom levnadsvanor och hälsofrämjande val
MI pass 5 innehåller följande delar:
”Hur använder vi MI i vår vardag och vad blir våra nästa steg i vår egen MI-utveckling?”
Läkarens arbetsmiljö: hur påverkas den av att använda MI som förhållningssätt?
Metoder samt kodningsverktyg för utvärdering och utveckling av MI-färdigheter: ”samtal om samtalet”
Planeringsprocessen: att identifiera och formulera ”nästa steg” samt definiera vägar för uppföljning av överenskomna strategier (vi använder vår egen plan för MI i klinisk praktik som exempelövning och illustration av planering tillsammans med patient)
Avslutning: utvärdering och presentation av konkreta områden för utveckling
Målsättningar med kursen:
– att ge en introduktion till MI som förhållningssätt i mötet med patienterna med ett stort fokus på den grundläggande ’MI-andan’ baserad på samarbete, autonomistöd, medkänsla och stärkande av patientens egna resurser (empowerment)
– att genom gruppdiskussioner samt övningar baserade på rollspel och egna erfarenheter ge deltagarna en konkret upplevelse av MI i praktiken
– att diskutera verktyg och kommunikationsfärdigheter för bra struktur i samtal med patienter med särskilt fokus på s.k reflektivt empatiskt lyssnande och affirmationer/bekräftelser
– att belysa skillnaden mellan förändringsprat och bibehållandeprat samt ge tips på hur man kan styra samtalet för att stärka patientens egna idéer och argument för en beteendeförändring
– att resonera kring patientens egenansvar för sin hälsa och sina levnadsvanor samt vilken roll vi som läkare kan spela i en förändringsprocess
– att bidra till en professionell utveckling hos deltagarna som ger förutsättningar att känna ökad glädje samt mindre frustration och stress i den kliniska vardagen
– att ge inspiration och verktyg för fortsatt lärande samt enkla metoder för egen kodning och utvärdering av MI-samtal i klinisk praxis

Varmt välkomna önskar Mats, Maria och Jill!

Salt & Sill på Klädesholmen
Dela gärna vidare i ditt nätverk

Lämna en kommentar

Vem tar hand om Doktorn?