”Damen och jag” av Sofie Näslund- andra pris i VTHOD:s novelltävling 2022

Damen och jag

Förflyttningen från väntrummet till mitt rum tar en evighet. Den åldersrika patienten är

välklädd. En vacker kappa, ett par omhändertagna skor och omsorgsfullt valda smycken. Jag

artikulerar tydligt när jag småpratar. Min skånska dialekt kan ibland vara ett

kommunikationshinder. Vi möts för första gången. Promenaden tar en oändlig tid. Hon hasar

långsamt men jag noterar hennes kraftfulla grepp om rullatorn. Hennes pondus. Jag undrar

hur hennes stora hus med alla rum ser ut. Tio rum, sa sköterskan. Hemtjänsten städar bara

två av dem. Jag drar mig till minnes en film där den vänliga engelska familjeläkaren ärvde

patientens släktherrgård. Borde jag vara vänligare än vanligt idag? Skulle jag ens kunna sköta

om en hel herrgård? Rosenbuskar, järnsmidesgrind och kristallkronor. Jag fick en ros i

tidningen en gång. Minnet av rosen och patienten fyller en hel herrgård. Minst. Jag kan inte

ha varit äldre än hans barnbarn, men tid fanns. Han anförtrodde mig om väsen som dansade

i skuggorna invid sängen. Inte otrevliga men inte verkliga. Tid fanns för mig att lyssna – och

sedan dyka djupt ned i läkemedelslistan. Rosen blev en återkoppling på att jag seponerade

rätt hjärtrytmlugnande läkemedel.

Hon slår sig ned. Blicken är stadig. Hon är änka. De hade ett långt och innehållsrikt liv ihop.

Cancern tog honom. Hon tog hans läkare i örat. Så att de skötte sig. De var ju inte ens torra

bakom öronen. Hon är inte rädd för att dö men vill gärna leva. Hon är mer än måttligt

frustrerad över sin sjukvård de senaste åren. Det var alltid nya läkare. Hon var alltid yr. En

gång blev det bra. En gång palperade en läkare hennes mage och fann en anemiserande

tumör vilken framgångsrikt avlägsnades. Det var inte hennes tur att dö. En gång blev det bra.

Men hon är arg. Alltid nya läkare, så även idag. Jag är inte läkaren på hennes piedestal. Jag är

bekant med den läkaren. Han är trevlig och kunnig. Han är också helt rätt person för denna

eleganta dam. Hans vokabulär och umgängessätt härstammar från hennes ungdom. Jag

förstår att hon fattade tycke för honom. Möjligen bjöd han upp till dans i en kal

sjukhuskorridor. Möjligen kysste han artigt hennes handrygg adjö och lämnade blommor på

ronden. Mest sannolikt gjorde han ingetdera. Mest sannolikt fann han bara orsaken till

hennes yrsel. Och det är inte så bara.

Hon gormar och skriker. Jag också. På insidan. Verkligheten på mitt mottagningsrum saktar

in. Hennes ord blir alltmer avlägsna. Som ljud i vatten. Plötsligt befinner jag mig hemma i

småbarnskaoset. Det gormas och skriks. Barnen är förvisso små, men jag förklarar med ett

lågaffektivt bemötande att vi inte talar så till varandra. Vi bemöter varandra med vördnad.

Även om sylten hamnade på fel sida av gröttallriken. Även om lillebror hann först till soffan.

Även om strumporna helst ska sitta utanpå stövlarna är vi hövliga.

Sonen ålar sig skrikande ned från stolen. Till köttbullar vill han ha sylt. Inte ketchup. Och jag

känner att nu, nu tjuter det i tryckkokaren. Nu räcker det. Med emfas på varje ords stavelse

kräver jag respekt i samtalet. Det här är mitt liv också. Nu räcker det. Damen tittar på mig.

Hennes mun är tyst. Nu räcker det. Hennes pupiller vidgas, axlarna sänks. Vi står i ett

vägskäl. Den konsultatoriska tråden känns tunn och oförmögen att lotsa oss. Jag förklarar

helt sonika att den ena vägen leder ut från mitt rum och till ännu en ny läkare. Den andra

vägen innebär ett, om hon önskar livslångt, samtal mellan två vuxna medmänniskor i

verkligheten som är min arbetsplats och hennes läkarbesök. Hennes händer slappnar av.

Hennes pondus gör henne nu vacker. Hennes kroppsspråk har redan valt vägen framåt. Hon

har valt oss. Inte mig. Oss.

Dela gärna vidare i ditt nätverk

Lämna en kommentar

Vem tar hand om Doktorn?