MI-kurs och återhämtning på Västkusten 12-14 oktober 2023

Startdatum: oktober 12, 2023
Slutdatum: oktober 14, 2023
Heldagsevenemang
Plats: Salt & Sill på Klädesholmen
Resa | Utbildning


230918. Ett återbud ger oss en ledig plats!
230516: nu är det fullbokat för övernattande kursdeltagare. Vi tar emot din anmälan ändå och sätter dig på RESERVLISTA.
Intresset är stort och vi återkommer med information om nya kurstillfällen så snart vi avtalat både föreläsare och konferensanläggning. PLATS PÅ DAGKONFERANS FINNS!

Fokus på dessa dagar ligger på kommunikation, återhämtning, lugn & ro och kollegialitet. Självklart kommer det som alltid att vara en hel del träningspass. Det kommer att finnas alternativ, så att man väljer enklare eller tuffare pass utifrån sin träningsbakgrund och dagsform. Dans, styrka och yin-yoga kan nämnas!

Kursen:

Motiverande samtal: en samtalsmetodik för att hjälpa våra patienter att växa – och för oss läkare att må bra på jobbet!

Huvudföreläsare är Mats Hogmark, specialist i allmänmedicin och han jobbar som distriktsläkare på Svärdsjö vårdcentral utanför Falun. Sedan 2006 har han undervisat i MI (motiverande samtal) och är medlem i MINT – Motivational Interviewing Network of Trainers. Sedan fem år tillbaka är han också ansvarig för kursen i ”Klinisk kommunikation och konsultationsfärdighet” för ST-läkare i Region Dalarna.

 

Mats Hogmark, vår huvudlärare

 

Kursen innehåller tillräckligt med schemalagda moment för att detta ska kunna räknas som utbildning och bekostas av arbetsgivare, studierektor eller godkännas av skatteverket om du är egen företagare. Beslut fattas inte av oss, men innehåll och mängd håller måttet för det anser vi. Och vissa ST-mål kan räknas som uppfyllda, främst de delar som tillhör b1 och b2. Självklart får du som deltagit ett kursintyg efter genomgången utbildning.

 

Kursen ges på Västkustpärlan Tjörn och konferenshotellet Salt & Sill och du kan övernatta (helpension) eller vara kursdeltagare utan att övernatta.
Arrangörer och ansvariga för fysisk aktivitet och det sociala programmet är Jill Taube och Maria Zetterlund, grundare av nätverket Vem tar hand om Doktorn?

 

Målgrupp: 
Alla kliniskt verksamma läkare har nytta av kursen, men läkare under ST-utbildning kan också få delmål uppfyllda.

 

Vad kostar det?
Pris: 10 410 kr plus moms för 3 dagar med utbildning, logi i enkelrum och helpension. För del i dubbelrum blir priset istället 9 610 kr plus moms.
Se bilder på Salt & Sills rum här.
För dagkonferensgäster är priset för utbildning och matpaket 7 425 kr plus moms.

 

I helpension/matpaket ingår följande:
Dag 1: Förmiddagsfika, 2-rätters lunch, kaffe, 3-rätters middag, logi enkelrum
Dag 2: Frukost, förmiddagsfika, 2-rätters lunch, kaffe, 3-rätters middag, logi enkelrum
Dag 3: Frukost, förmiddagsfika, 2-rätters lunch
I priset ingår också alla träningspass samt alla övriga aktiviteter under dagarna.

 

Betalningsförfarande och avbokningregler

Bokningen är bindande
Du får ett bekräftelsemejl direkt när du anmält dig och en faktura från Medicin och Mirakel AB.

 

Våra avbokningsregler
Kostnadsfri avbokning fram till 4 veckor innan.
Om du måste avboka senare än så, innebär det full debitering, men du kan  överlåta platsen.
Du ansvarar själv för att vi får anmälan från den du överlåtit platsen till och att hen då anger vems plats som övertagits, detta skriver hen i fältet för information till oss arrangörer, i vår talong.
Om det här inträffar, så tag kontakt med oss, så löser vi det praktiska.

Schemat:

”Motiverande samtal (MI): en samtalsmetodik för att hjälpa våra patienter att växa – och för oss läkare att må bra på jobbet”
Torsdag 12/10
09.30-10.00 Fika och registrering
10.00-12.00 MI pass 1
12.15- 12.45 Fysisk aktivitet/träning
12.45-14.00 Dusch och lunch
14.00-17.00 MI pass 2 inklusive fika 30 minuter
17.15-18.00 Fysisk aktivitet/träning
18.00-20.00 Fri tid för dusch/havsbad och vila
20.15-21.30 Middag
Fredag 13/10
07.30-08.30 Yin Yoga
08.30-10.00 Havsbad dusch och frukost
10.00-12.00 MI pass 3
12.15- 12.45 Fysisk aktivitet/träning
12.45-14.00 Dusch och lunch
14.00-17.00 MI pass 4 inklusive fika 30 minuter
17.00-19.00 Bastubåt
19.00-20.00 Fredagsmys
20.15-21.30 Middag
Lördag 14/10
07.30-08.30 Yin Yoga
08.30-10.00 Havsbad dusch och frukost
10.00-12.00 MI pass 5
12.00-13.30 Lunch och utvärdering
MI pass 1 och 2 innehåller följande delar:
”MI som förhållningssätt och ett sätt att vara med någon”
Engagerandeprocessen: att skapa relation och trygghet med patienten
MI-andans komponenter: innebörd och tillämpning av ”samarbete, acceptans, empowerment och medkänsla”
Olika samtalsstilar och deras roller: styrande-vägledande-följande
Kommunikationsfärdigheterna i BÖRS: introduktion till och övning i ”bekräftelser, öppna frågor, reflektioner och sammanfattningar”
Informationsutbyte i dialog: att ge råd med ökad delaktighet samt medvetenhet om (och undvikande av) ”rättningsreflexen”
MI pass 3 och 4 innehåller följande delar:
”Förändringsprat och ett stärkande samtalsklimat: praktiska verktyg för bättre kommunikation”
Fokuserandeprocessen: att identifiera målbeteende genom verktyget ”meny-agenda”
Framkallandeprocessen: att locka fram förändringsprat och dämpa bibehållandeprat för att styra mot målbeteendet
Reflektivt lyssnande för att uttrycka ”äkta empati”: fördjupning i BÖRS genom samtalsövningar
Autonomistöd: patientens ansvar för sin egen hälsa genom levnadsvanor och hälsofrämjande val
MI pass 5 innehåller följande delar:
”Hur använder vi MI i vår vardag och vad blir våra nästa steg i vår egen MI-utveckling?”
Läkarens arbetsmiljö: hur påverkas den av att använda MI som förhållningssätt?
Metoder samt kodningsverktyg för utvärdering och utveckling av MI-färdigheter: ”samtal om samtalet”
Planeringsprocessen: att identifiera och formulera ”nästa steg” samt definiera vägar för uppföljning av överenskomna strategier (vi använder vår egen plan för MI i klinisk praktik som exempelövning och illustration av planering tillsammans med patient)
Avslutning: utvärdering och presentation av konkreta områden för utveckling
Målsättningar med kursen:
– att ge en introduktion till MI som förhållningssätt i mötet med patienterna med ett stort fokus på den grundläggande ’MI-andan’ baserad på samarbete, autonomistöd, medkänsla och stärkande av patientens egna resurser (empowerment)
– att genom gruppdiskussioner samt övningar baserade på rollspel och egna erfarenheter ge deltagarna en konkret upplevelse av MI i praktiken
– att diskutera verktyg och kommunikationsfärdigheter för bra struktur i samtal med patienter med särskilt fokus på s.k reflektivt empatiskt lyssnande och affirmationer/bekräftelser
– att belysa skillnaden mellan förändringsprat och bibehållandeprat samt ge tips på hur man kan styra samtalet för att stärka patientens egna idéer och argument för en beteendeförändring
– att resonera kring patientens egenansvar för sin hälsa och sina levnadsvanor samt vilken roll vi som läkare kan spela i en förändringsprocess
– att bidra till en professionell utveckling hos deltagarna som ger förutsättningar att känna ökad glädje samt mindre frustration och stress i den kliniska vardagen
– att ge inspiration och verktyg för fortsatt lärande samt enkla metoder för egen kodning och utvärdering av MI-samtal i klinisk praxis

Varmt välkomna hälsar Mats, Maria och Jill!


Anmäl dig till kursen här

Väl mött och varmt välkommen! Jill & Maria!

Vem tar hand om Doktorn?