Föreläsning för Läkarförbundet Student 2020

Startdatum: januari 1, 2020
Slutdatum: december 1, 2020
Tid: 12:00 f m - 12:00 f m
Plats: Umeå, Linköping
Event

 

Vi presenterade ett utbildningspaket för SLF Student på deras begäran och redan ha vi blivit inbjudna till 2 orter:

Linköping 3 mars

Umeå 10 mars

Här är vårt erbjudande:

SLF Kurspaket Psykisk ohälsa- Bidrag från Vem tar hand om Doktorn?

 

Vem tar hand om Doktorn? erbjuder ett bas-kit att fokusera på dig själv som ”människan i läkarrocken?”

 Nätverket VTHOD har funnit sedan augusti 2017 och samlar nu  november 2019) över 7500 kollegor. Vårt fokus är egentligen det kollegorna i gruppen själva lyfter och kommunicerar, men mycket har kommit att handla om den egna hälsan i förhållande till arbetet i en vid bemärkelse och vi grundare har en  uttalad tyngdpunkt på salutogenes, levnadsvanor och egenmakt. 

 Föreläsningen är interaktiv både med avseende på samtal i grupper och inslag av enklare fysisk aktivitet, både för att göra här och nu, men också för att ta med sig och bli mer bekväm att använda enkla övningar i arbetet. Learn one, do one, teach one funkar lika bra här som I “bedside”-undervisning. 

 

MOMENT: 

Läkarrollen– stadd i förändring. 

Ohälsa i läkarkåren

Stress och utmattning- Varningstecken på utmattning

Vad kan man göra själv för att förebygga? På arbetsplatsen? I samhället? 

Krisplan

Officiella instanser ex Studenthälsan,  SLF 

 

Salutogenes– din egen balans i vardagen

Nätverket Vem tar hand om Doktorn?  i synnerhet och nätverk i allmänhet

Inventera det egna nätverket

Fysisk aktivitet- alltid  ett trumfkort

 

Vem tar hand om Doktorn?