DoktorsDialoger i september!

Startdatum: september 1, 2021
Slutdatum: september 29, 2021
Tid: 12:00 f m - 12:00 f m
DoktorsDialoger

DoktorsDialoger

Nu erbjuder Vem tar hand om Doktorn? i samarbetet Friskare Sjukvård en omgång med reflekterande kollegiala samtal i vår form- DoktorsDialoger. Vi ses digitalt varje onsdagkväll kl 17-19 under 5 på varandra följande veckor med start första september och en uppföljande gång fyra veckor senare.
Temat på samtalen är ” Vad stressar dig i din arbetssituation” och du får tillsammans med övriga deltagare arbeta med att se över detta på ett konstruktivt sätt och hitta lösningar som du provar och som följs upp. Det är en konkret och beforskad metod som förebygger stressrelaterad ohälsa och ökar self -empowerment.
Vi testade denna form våren 2020 och har sedan dess fokuserat på att utbilda facilitatorer som vi kallar den som leder en grupp. Men nu kan du som blivande läkare, läkare eller senior läkare också anmäla dig till att delta direkt i en samtalsgrupp.

ST-läkare:

Socialstyrelsens delmål a1 Medarbetarskap, ledarskap och pedagogik.
Vi anser att modellen uppfyller en del av Socialstyrelsens delmål a1 för ST-läkare.
Men som alltid är det handledaren för varje ST-läkare som avgör och godkänner olika moment.

Kostnad:

3000:- plus moms, betalas  innan start. (OBS när vi skapar detta som ett evenemang på Facebook går det inte att få bort ”Gratis”, trots att vi har en kostand för eventet- beklagar detta)
Anmälan är bindande, men kan överlåtas till kollega. Avgörande är att du kan avsätta tid för detta och är befriad från förpliktelser på arbetet och i privatlivet under de 2 timmar samtalen pågår.

Deltagarna i pilotomgången våren 2020 upplevde det som väl investerad tid!

För närvarande ges denna kurs enbart på beställning.

Vem tar hand om Doktorn?